Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Harmonogram

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

8 lipca 2011r. Gmina przekazała do realizacji wykonawcy wszystkie etapy robót, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji poszczególnych rejonów należy uzgadniać z Zamawiającym.

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.