Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Finansowanie projektu

Całkowita wartość projektu: 53,4 mln zł, w tym:

  • dofinansowanie z Funduszu Spójności: 32,3 mln zł
  • środki własne z budżetu Gminy: 2,9 mln zł
  • podatek VAT: 9,6 mln zł
  • preferencyjna pożyczka WFOŚiGW: 8,6 mln zł

 

Po  przeprowadzonych  przetargach i podpisaniu aneksów do umowy wartość projektu  obniżyła się do kwoty 33,3 mln w tym dofinansowanie ze środków: 

Fundusz Spójności 21,3 mln zł

Pożyczka z WFOŚiGW 4,1 mln zł

Urząd Skarbowy zwrot VAT 5,9 mln zł

Środki własne 2,0 mln zł

logo WFOŚiGW

 

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.