Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

GALERIA ZDJĘĆ - PROMOCJA PROJEKTU

4 czerwca 2009r w WFOŚiGw w Katowicach odbiór potwierdzenia dofinansowania Projektu "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice"
7 lipca 2009r w WFOŚiGW w Katowicach Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice"

29 lipca 2009r. Urząd Gminy Buczkowice - Otwarcie ofert na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

31 sierpnia 2009r. Urząd Gminy Buczkowice - Otwarcie ofert na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

18 września 2009r. Urząd Gminy Buczkowice podpisanie umowy na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

2 marzec 2010 r. Urząd Gminy Buczkowice podpisanie umowy na roboty budowlane dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

9 marca 2010 r. - Pierwsze spotkanie z wykonawcami w sprawie realizacji projektu

13 kwiecień 2010 r. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

27 lipca 2010r – wizytacja Instytucji wdrażającej projekt w Gminie Buczkowice Pan Franciszek Procek – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Witold Klimza – Kierownika Zespołu Funduszy Europejskich oraz koordynatora projektu Ewa Staszkiewicz – Widera

17 grudnia 2010 r. - prezentacja projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" podczas Konferencji "Stan wdrażania POJiŚ w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego"

15 września 2011 r. odbyło się spotkanie robocze w Gminie Buczkowice pracowników WFOŚiGW w Katowicach – Instytucji Wdrażającej z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Małgorzata Kuchna – Kierownika Zespołu Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Katowicach, koordynator projektu Ewa Staszkiewicz – Widera, Roland Ludwig, Wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa oraz pracownicy JRP Maria Sanetra, Agnieszka Giżycka – oraz Dorota Majcherczyk.

realizacja I etapu
- odbiór robót 26 października 2010 roku


realizacja II etapu
- odbiór robót 17 marca 2011 roku


realizacja III etapu
- odbiór robót 26 maja 2011 roku


realizacja IV i V etapu
- odbiór robót 29 września 2011 roku


realizacja vi etapu
- odbiór robót 20 grudnia 2011 roku


realizacja vii etapu
- odbiór robót 5 kwietnia 2012 roku


realizacja viii etapu
- odbiór robót 29 czerwca 2012 roku


15 października 2012 r.
podpisanie protokołu odbioru końcowego robót


22 maja 2013r.
spotkanie podsumowujące realizację projektu


PROMOCJAPROMOCJAPROMOCJA

W ramach wydatków na promocję projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w lipcu 2009r opracowano i uruchomiono niniejszą stronę internetową.

Po rozpoczęciu robót budowlanych w kwietniu 2010 r. umieszczono tablice informacyjne w każdym sołectwie

W kwietniu 2010 r. opublikowano harmonogram realizacji projektu w formie ulotki w nakładzie 3,5 tys. sztuk, który został rozprowadzony z Gazetką gminną wśród mieszkańców gminy

W ramach wydatków na promocję w 2010r zakupiono materiały promocyjne projekt: tabliczki informacyjne, tablice informacyjne, rolbaner, papier firmowy, zegary, kalendarze, książka A-4 oraz kalendarze, książka A-5.

W ramach wydatków na promocję w 2011r zakupiono materiały promocyjne projekt: długopisy, ołówki, pamięć USB, kurtki, drogomierz i dalmierz.

W październiku 2012 r. w ramach promocji projektu wydano folder "Buczkowice Gmina przyjazna Środowisku"

Album pobierz

W ramach projektu w każdym sołectwie zamontowano tablice pamiątkowe.

tablica pamiatkowa

informacje prasowe

2009
Gazetka gminna - czerwiec pobierz
2010
Magazyn wspólnoty europejskiej euro 25 pobierz
Gazetka gminna - kwiecień pobierz
Gazetka gminna - czerwiec pobierz
Gazetka gminna - sierpień pobierz
Gazetka gminna - październik pobierz
Gazetka gminna - grudzień pobierz
2011
Gazetka gminna - luty pobierz
Gazetka gminna - kwiecień pobierz
Gazetka gminna - czerwiec pobierz
Gazetka gminna - sierpień pobierz
Gazetka gminna - październik pobierz
Fakty - październik pobierz
Gazetka gminna - grudzień pobierz
2012
Gazetka gminna - kwiecień pobierz
Gazetka gminna - czerwiec pobierz
Gazetka gminna - sierpień pobierz
Gazetka gminna - grudzień pobierz
Kronika Beskidzka - październik pobierz
2013
Gazetka gminna - luty pobierz
Gazetka gminna - czerwiec pobierz

prezentacje

Prezentacja projektu budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice podczas konferencji w dniu 17 grudnia 2010 r. w Katowicach "Stan Wdrażania POJIŚ w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego"
Prezentacja pobierz
Prezentacja projektu budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice podczas konferencji w dniu 7 grudnia 2012 r. w Katowicach "Stan Wdrażania POJIŚ w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego"
Prezentacja pobierz
Prezentacja multimedialna projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" podczas spotkania podsumowującego projekt w dniu 22 maja 2013 r. w Gminie Buczkowice.
Prezentacja pobierz
 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.