Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Kontakt do Jednostki Realizującej Projekt - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer - MAO)
Maria Sanetra   tel. (033) 4990066 wew.39

Z - ca  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Deputy Measure Autorising Officer - dMAO)
Agata Artemska  tel. (033) 4990066 wew.12

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Agnieszka Giżycka  tel. (033) 4990066 wew.39

Stanowisko ds. technicznych
Marcin Jakubiec tel. (033) 4990066 wew.15
Stanisław Chęciński - Kontroler techniczny tel. (33) 4990066 wew. 15

Stanowisko ds. procedur przetargowych
Dorota Majcherczyk tel. (033) 4990066 wew.15

Stanowisko ds. finansowych
Maria Bolechała tel. (033) 4990066 wew. 24
Ewa Cembala tel. (033) 4990066 wew. 33

Stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości
Bożena Szczepańczyk tel. (033) 4990066 wew. 19
Jacek Nowak  tel. (033) 4990066 wew. 27

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.