Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu: 2009r. - 2013r.

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 01.01.2007r. i kończy się w dniu 30.06.2013r.

 

 

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.