Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ORAZ ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH


Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach


E – urząd Gminy Buczkowice


Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice


Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą -etap I i II


Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rybarzowicach


Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice


Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach


E-urząd Gminy Buczkowice


Modernizacja boisk sportowych Buczkowice - Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach


Modernizacja boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce


Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole szkół w Kalnej


Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową
istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice
przy ulicy Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia

przed po

Modernizacja boiska sportowego ogólnodostępnego
przy Zespole Szkół w Godziszce

przed po

Modernizacja budynku kina w Buczkowicach

przed po

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice

po

Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gmnie Buczkowice


Budowa miejsc odpoczynku w Rybarzowicach i Kalnej


Modernizacja dróg - budowa chodników

poszerzenie i odwodnienie drogi w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej

przed po

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
Domu Ludowego w Rybarzowicach

przed po

Modernizacja boisk sportowych Buczkowice
Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach

przed po

Modernizacja mostu przy ulicy Wczasowej w Buczkowicach
poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu transgranicznym

przed po

Modernizacja Remizy OSP
Bazy Kulturalnej w Buczkowicach

przed po

.:do góry:.
 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.